Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
NUMUNE ALMA REHBERİ

İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu, suların kalite standartlarının sağlanmasını, suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkiler hakkında tüketici nüfus haberdar edilerek insan sağlığının korunmasını sağlayacak tavsiyelerde bulunulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla yönetmelikler gereğince düzenli aralıklarla su numunesi alınır.                                   

Devamını oku...
 
HSL FAALİYET ALANLARI
BUGÜN İÇİN HSL FAALİYET ALANLARI

1. Su Analizleri ( kimyasal ve mikrobiyolojik )
2. Tüberküloz Laboratuvarı ( Ankara ve çevre illere hizmet vermek üzere )
3. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
4. Klinik Biyokimya Laboratuvarı ( 1.basamağa hizmet vermek üzere planlanacak )

5. Toplumun Halk Sağlığı açısından  bilinçlendirilmesi.

 
HSL GÖREVLERİ
Halk Sağlığı Laboratuvarları, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; fiziki, biyolojik ve sosyal çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen etkenleri tetkik, tahlil ve teşhis eden, alınması gereken önlemler açısından yönlendirici verileri ortaya koyan hizmet birimleridir. Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönerge gereğince çalışma alanları şunlardır.•    Bölgesinde mevcut, olası bulaşıcı hastalıklar bakımından yapılması gereken su ile ilgili fiziksel ,kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapmak, •    İnsan sağlığını ilgilendiren yerlerde çalışan personelin periyodik laboratuvar analizlerini yapmak, •    Gıda ve suların halk sağlığı yönünden laboratuvar kontrollerini ve analizlerini yapmak, •    Bölgesinin özelliğine göre hastaneler, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli araştırma ve taramaları yapmak, •    Bakanlık tarafından izleme altına alınmış ve rutin kontrolleri istenen hava kirliliğinin takibi, deniz ve atık suların kalitelerinin izlenmesi gibi programları yürütmek, •    Mahkemelerce gönderilen genel sağlığı ilgilendiren konularda analiz raporlarına bilirkişilik yapmak, görüş bildirmek, •    Evlilik öncesi yapılması gerekli analizleri yapmak, •    Fuhuşla mücadele ile ilgili laboratuvar analizlerini yapmak, •    Tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik laboratuvar tetkiklerini yapmak, •    Resmi ve özel kişi ve kuruluşların istediği metod ve parametrelere uygun olarak analizleri yapmak, •    Teknik danışmanlık yapmak, eğitim vermek, •    Bakanlıkça istenilen özel analizleri yapmak, •    Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

Adres : İstasyon Mahallesi Leylak Caddesi No: 1 Etimesgut/ANKARA
Telefon: (0 312) 243 10 12(pbx 4 hat)   Faks: (0 312) 245 41 87  
e-posta: ankara.hsl@saglik.gov.tr

Kroki İçin Tıklayınız

DİĞER BAKANLIK BİRİMLERİ    
 
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
Bu Sitedeki Bilgiler Kaynak Gösterilmeksizin Kullanılamaz Copyright © 2010 www.halksagligilaboratuvari.com
Tasarım ve Uygulama Bireysel Bilişim Şirketine Aittir.